Jak dobrze zarządzać zespołem?

Jak dobrze zarządzać zespołem?

Jako lider musisz znać cechy dobrego przywódcy:

1. Samomotywacja 

Dobry lider to ktoś, kto wie, jak motywować siebie. Samomotywacja jest podstawową cechą każdego dobrego lidera. Liderzy, którzy nie są zmotywowani do działania, nie inspirują innych do podążania za nimi. Mogą odnieść pewien sukces w krótkim okresie czasu, ale w końcu stracą szacunek, lojalność i entuzjazm swoich zwolenników.

2. Decyzyjność

Umiejętność szybkiego i pewnego podejmowania decyzji jest niezbędna w przywództwie. Nie można zbyt długo zwlekać z podjęciem decyzji, chyba że dokładnie rozważa się wszystkie alternatywy; ci, którzy zwlekają z podjęciem decyzji, mogą zostać sparaliżowani przez wątpliwości i niezdecydowanie.

3. Elastyczność

Bez względu na to, jaką organizacją kierujesz lub jaka jest w niej twoja rola, bycie elastycznym jest absolutnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Świat, w którym żyjemy, charakteryzuje się ciągłymi zmianami; bycie zbyt sztywnym może prowadzić do porażki firmy lub osoby, ponieważ organizacje stają przed nowymi wyzwaniami i możliwościami, które muszą być rozwiązywane przy użyciu nowych strategii i taktyk.

4. Odpowiedzialność

Jako lider masz pewne obowiązki wobec tych, których dobro zależy od Twojego przywództwa – pracowników, udziałowców, klientów, społeczności obsługiwanych przez Twoją organizację i innych. 

Więcej podobnych artykułów znajdziesz zna stronie https://teamowi.pl/ .